Η εταιρία μας

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στον Μαυρωνάς Αντώνης.”, ατομική επιχείρηση καταχωρημένη στην Ελλάδα με ΑΦΜ: 107140973, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ………., που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Σινιών, στην Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100, Ελλάδα.

Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Μαυρωνάς Αντώνης ατομική επιχείρηση, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας την οποία αφορούν.

Περιορισμός ευθύνης

Ο Μαυρωνάς Αντώνης καταβάλει κάθε προσπάθεια για την για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχονται στην ιστοσελίδα της πάρα ταύτα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό της. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Η ατομική επιχείρηση Μαυρωνάς Αντώνης δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα της. Η ατομική επιχείρηση Μαυρωνάς Αντώνης σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για ζημιές κάθε είδους αναφορικά με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος, ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ.Για τις περιπτώσεις που οι χρήστες της ιστοσελίδας μας οδηγούνται προς άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω «δεσμών» η ατομική επιχείρηση Μαυρωνάς Αντώνης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από αυτούς.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας είναι δυνατόν να συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς καθώς και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο) και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Οι επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δίδουν την συγκατάθεση / εξουσιοδότηση στον Μαυρωνάς Αντώνης να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους στοιχεία για κάθε νόμιμη επεξεργασία.

1.1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

1.2. Η Επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα χρηστών – πελατών της. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

Τροποποιήσεις

Οι πληροφορίες, το υλικό και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Μαυρωνάς Αντώνης, υπόκεινται σε μεταβολές και τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η πρόσβαση και χρήση στην ιστοσελίδα της www.sanstefanosupermarket.com διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τυχόν Προβλήματα από τη Χρήση της Ιστοσελίδας

Αν και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): info@sanstefanosupermarket.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 26630 81524.